Termin 10    ERL    Fråga 1549

Hur fungerar aromatashämmare ovulationsstimulerande?

Aromatashämmare minskar den aromatasberoende omvandlingen av androstendion och testosteron till östrogener. På så vis sänker aromatashämmare östrogennivåerna vilket leder till ökade FSH-nivåer (negativ feedback minskar). FSH stimulerar follikelutveckling vilket leder till utmognad och senare ovulation.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in