Öva på muskler

Vilken kroppsdel/led tillhör m. obturatorius externus?

M. obturatorius externus tillhör höftleden, innerveras av N. obturatorius samt har följande funktion: utåtrotation och adduktion i höftled.

Vem ska bli läkare?

Öva på allt som heter muskler

Här kan du öva på innervering, funktion, placering osv. som rör de 100 viktigaste musklerna i kroppen. Frågorna genereras av vår egna frågegenerator som kan sätta ihop nästan oändligt många frågor som testar din kunskap rörande muskler.

Hittar du något fel så hojta mer än gärna till!

Admin - Logga in: