Termin 9    NSPR    Fråga 1528

Hur klassificeras diagnoserna pyromani och kleptomani enligt ICD?

Pyromani (skapar medvetet bränder för att lindra sin egen stress) och kleptomani (en sjuklig benägenhet att stjäla saker) klassificeras enligt ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) som impulskontrollstörningar.

Andra tillstånd i samma klass är spelberoende samt trikotillomani (hårförlust till följd av en ständig oförmåga att motstå impulser att dra bort hårstrån).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in