Termin 9    NSPR    Fråga 1515

Gunnar med svår missbruksproblem mår illa, har muskelvärk, vidgade pupiller, svettas, rinnande snuva, gäspar och har diarré. Du misstänker abstinens. Vad misstänker du att han är abstinent från?

Opioidabstinens i den akuta fasen består av bl.a. sömnstörning, gäspningar, rinnsnuva, vidgade pupiller samt gåshud, och vid tilltagande abstinens ses ökad puls, förhöjt blodtryck, rastlöshet, feber, kräkningar och diarré.

Således är opiater den mest troliga orsaken till abstinens.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in