Termin 9    NSPR    Fråga 1501

Vid depression kan flera olika psykoterapier användas. Vilken av följande är INTE indicerad vid depression?

Utöver KBT har även psykodynamisk korttidsterapi och interpersonell psykoterapi (IPT) indikation depression. Familjeterapi hör inte hit.

Läs mer om de olika formerna här:
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=15055&nodeId=39803

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in