Termin 9    CREN    Fråga 1496

Datortomografi huvud på en patient med bitemporal hemianopsi påvisar en expansivitet som trycker synnervskorsningen uppåt. Vilken diagnos är den sannolikaste orsaken till besvären?

Expansiviteten är mest sannolikt en hypofystumör. Bitemporal hemianopsi uppstår när synnervskorsningen utsätts för tryck, t.ex. vid en expanderande hypofys.

Hypofysen och synnervskorsningen (optic chiasm)Bitemporal hemianopsi

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in