Termin 9    NSPR    Fråga 1493

Vilka två lagar styr hur vi kan slutenvårda psykiatriskt sjuka patienter?

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) styr hur vi kan slutenvårda psykiatriskt sjuka patienter. HSL bygger på frivillighet medan LPT används när följande tre krav uppfylls:

1. Allvarlig psykisk störning ska finnas
2. Ofrånkomligt behov av psykiatrisk vård
3. Patienten motsätter sig sådan vård

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in