Termin 9    NSPR    Fråga 1476

Vad av följande är en indikation för biopsi/kirurgisk extirpation av knöl på halsen hos ett barn?

Storlek över 2 cm och ingen regress efter 4-6 veckor trots 10-dagars AB-kur: i detta fallet kan det röra sig om malignitet eller systemsjukdom, måste punktera eller extirpera och utreda histologiskt.

Bilaterala knutor med storlek på 1,5 cm, ömmande och bilaterala knutor med storlek på 1,5 cm, fritt förskjutbara och ömmande är troligen infektionsorsakade. Ingen indikation för biopsi/kirurgi.

Submandibulära knutor hos en 3-åring, diameter på 0,9 respektive 1 cm är ett normalt fynd (lymfadenopati).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in