Termin 9    NSPR    Fråga 1462

En man med schizofreni medicinerar med Risperidon och har nu upptäckt laktation från brösten bilateralt. Vilken är den mest sannolika orsaken till hans besvär?

Dopaminantagonister kan, genom blockad i den tuberoinfundibulära banan som går mellan hypotalamus och hypofysen, orsaka ökad prolaktinutsöndring. Detta kan leda till galaktorre (bröstmjölksutsöndring från bröstvårtan, utan koppling till graviditet eller amning).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in