Termin 9    NSPR    Fråga 1458

Vad innebär amyotrofi?

Amyotrofi innebär muskelförtvining. Tillståndet ses vanligen vid skador på nedre motorneuron. Vid vissa sjukdomar (t.ex. ALS) spelar amyotrofin en avgörande roll och leder till stort funktionsbortfall och slutligen till döden.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in