Termin 9    NSPR    Fråga 1455

Vilka delar av innerörat innerveras av n. vestibularis inferior?

N. vestibularis inferior innerverar den bakre båggången och sacculus medan n. vestibularis superior innerverar den främre och den laterala båggången samt utriculus och delvis sacculus.

Innervation av innerörats balansorgan

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in