Termin 9    NSPR    Fråga 1449

Vilket symptom ses vanligen INTE vid normaltryckshydrocefalus?

Vid normaltryckshydrocefalus (NPH efter engelskans Normal Pressure Hydrocephalus) ses ofta urin-/avföringsinkontinens, nedsatt kognitiv funktion (minskad mental snabbhet, dåligt närminne, nedsatta exekutiva funktioner, liknöjdhet och stresskänslighet) samt balans- och gångsvårigheter. Nedatt känsel är dock inte något symptom som förknippas med NPH.

Sjukdomsmekanism vid NPH

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in