Termin 9    NSPR    Fråga 1436

Efter hur många veckor övergår en akut rinosinuit till att bli kronisk om symptom kvarstår?

En rinosinuit som varar längre än 12 veckor benämns som kronisk. Det finns två huvudtyper av kronisk rinosinuit, det som skiljer dem åt är förekomsten av polyper. Kronisk rinosinuit är vanligare bland astmatiker än bland den övriga befolkningen.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in