Termin 7    GNM    Fråga 1382

Ungefär hur många procent är 5-årsöverlevnaden för patienter med pankreascancer?

5-årsöverlevnaden för patienter med pankreascancer ligger på bedrövliga cirka 6 %. För patienter som behandlas i kurativt syfte med kirurgi och cytostatika ligger denna siffra istället på 25 %, vilket jämfört med många andra cancrar är mycket dåliga odds.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in