Termin 7    GNM    Fråga 1368

Vid övre GI-blödning krävs ofta aktiv behandling. Vad av följande är INTE ett bra alternativ för att få stopp på en övre GI-blödning?

För att åtgärda en övre GI-blödning kan man ta till ett antal olika verktyg, ex. värmekoagulation, olika injektionsbehandlingar lokalt i det blödande området (adrenalin eller skleroserande ämnen), mekaniska åtgärder som gummibandsligaturer och metallclips och mekaniskt tryck över det blödande området med Dani-stent. Vad man väljer beror på blödningens lokalisation, storlek på blödningen, patientstatus, tillgång och kompetens. Oftast ska 2 av metoderna kombineras.

Kryokoagulation existerar i dagens datum inte.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in