Termin 7    CREN    Fråga 1357

Vid vilken diameter på abdominellt aorta-aneurysm (AAA) hos i övrigt friska män bör man rekommendera operativ åtgärd?

Ett abdominellt aortaaneurysm (AAA) med cirka 5,5 cm diameter eller större har en så pass stor ökad risk för ruptur att indikation för för invasiv åtgärd föreligger. Diagnosen ställs med ultraljud eller DT-angiografi av aorta.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in