Termin 7    Gen    Fråga 1318

Vad av följande är inte en riskfaktor för pankreascancer (adenocarcinom)?

Riskfaktorer för pankreascancer är diabetes mellitus typ 2 är rökning/snusande, hög ålder, alkoholmissbruk, kronisk pankreatit, obesitas. Organklorerade ämnen, tungmetaller, joniserande strålning och asbest är också associerat med ökad risk. Därutöver finns ärftlig pankreascancer.

Depression är inte associerat med ökad risk för pankreascancer.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in