Termin 7    CREN    Fråga 1313

Vad är gabapentinoiders huvudsakliga verkningsmekanism gällande analgesi?

Gabapentinoider (och pregabalin) modulerar calciumkanaler presynaptiskt i ryggmärgens bakhorn. Dessa läkemedel är 1a linjens behandling vid neuropatisk smärta, men används även som antikonvulsiva läkemedel vid ex. epilepsi.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in