Termin 7    CREN    Fråga 1302

Vid spinalanestesi används ofta crista iliaca för att hitta en specifik lumbalkota. Sticket görs sedan i en "safe zone" ±1 interstitium från denna kota. Vilken kota letar vi efter?

Vi letar efter kota L4, som alltså oftast ligger i höjt med crista iliaca. Ovanför kota L4 finns interstitium L3 och under interstitium L4. Ryggmärgen slutar kring kota L1-L2 och risken att man sticker i själva ryggmärgen om man sticker i denna "safe zone" är mycket liten.

Lumbalpunktion


0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in