Termin 7    NSPR    Fråga 1299

Vad av följande bör man misstänka om man ser fettpärlor i aspirerad ledvätska på akuten?

Man bör misstänka fraktur eller annan ledyteskada. Fettpärlor härstammar från benmärgen och syns tydligt vid mikroskopisk undersökning av ledvätskan. Fettansamling kan även ses med blotta ögat då det bildas ett fettlager efter centrifugering av ledvätskan.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in