Termin 7    Gen    Fråga 1287

Vad innebär trippeldiagnostik vid utredning av bröstcancer?

Vid misstanke om bröstcancer, exempelvis om man upptäckt en ny knöl i bröstet, ska så kallad trippeldiagnostik utföras. Denna diagnosticerar med hög sensitivitet och specificitet eventuell bröstcancer. I trippeldiagnostiken ingår klinisk undersökning, mammografi/ultraljud samt biopsi/cytologi.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in