Termin 7    CREN    Fråga 1277

Vilket av följande mått motsvarar den volym man vill bestråla med terapeutiska doser vid strålbehandling av maligniteter?

PTV = Planning Target Volume. Inkluderar den kända + den misstänkta tumörväxten samt en marginal (som kan variera mellan olika organ). Marginalen ska säkerställa att all tumörväxt får den planerade dosen vid varje strålbehandlingstillfälle.
GTV = Gross Tumor Volume. Motsvarar den kända tumörväxten, radiologiskt eller kliniskt.
CTV = Clinical Target Volume. Inkluderar den kända tumörväxten samt den misstänkta tumörväxten.

SVT = Sveriges Television. Hör ej hit.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in