Termin 7    CREN    Fråga 1271

Vad av följande är inte ett kriterium för SIRS (systemiskt inflammationsresponssyndrom)?

SIRS är ett tillstånd med allvarlig organpåverkan som beror på en kraftig inflammatorisk reaktion. Om två eller fler avvikelser i parametrar föreligger uppfyller patienten kriterierna för SIRS.

Temp >38° eller <36°
Andningsfrekvens >20/min eller PaCO2 <4 kPa
Hjärtfrekvens >90/min
LPK >12 eller <4x109

Viktigt att tillägga är dock att SIRS-kriterierna inte är specifika. Man bör alltid göra en avvägning av patientens kliniska tillstånd, bland annat kan en tuff löprunda göra att man uppnår kriterierna för SIRS.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in