Termin 7    CREN    Fråga 1269

Vilket av följande anestetika utövar sin huvudsakliga effekt genom at inhibera NMDA-receptorn?

Ketamin utövar stark hämning av NMDA-receptorn och är således ett potent anestetika. Propofol och isofluran har båda en mycket svag inhiberande effekt på NMDA-receptorn, de utövar sin huvudsakliga effekt genom att stimulera GABAA-receptorn. Barbiturater har ingen effekt på NMDA-receptorn, de utövar huvudsakligen sin anestetiska effekt genom att stimulera GABAA-receptorn.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in