Termin 7    Gen    Fråga 1266

Högt Ki67-index i en malign brösttumör är främst en... ?

Ett högt Ki67-index innebär att cellerna i en tumör delar sig snabbt (gäller alla typer av tumörer - inte bara bröstcancer). Detta är en negativ prognostisk markör, d.v.s. ger en mer negativ sjukdomsprognos för den drabbade individen.

Ki67 är ingen bra prediktiv faktor, d.v.s. Ki67-index går inte att på något bra sätt att använda för att avgöra hur bra en tumör kommer svara på en viss behandling.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in