Termin 7    NSPR    Fråga 1254

Vid en djup skärskada volart ulnart på vänster handled kan en nerv skadas, vilken?

Volart (framsidan) ulnart löper n. ulnaris. Vid en skärskada i detta område kan n. ulnaris skäras av helt eller delvis vilket kan leda till nedsatt eller avsaknad känsel palmart och dorsalt på dig V och den ulnara sidan av dig IV inklusive motsvarande del av handflatan och handryggen samt nedsatt handmotorik då n. ulnaris bl.a. innerverar den tredje och fjärde lumbrikalen, alla interosséer (står för fingerspretning) och flera mindre muskler som är viktiga för motoriken i lillfinger och tumme.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in