Termin 7    PU    Fråga 1253

Vad står bokstäverna i D, F och A för i begreppet "DFA-kedjan"?

D, F och A står för

Diagnos - vilken diagnos en patient har fått
Funktionsnedsättning - vilken nedsättning i funktion diagnosen primärt orsakat och
Aktivitetsbegränsning - i vilken mån och hur begränsas patientens aktivitet av diagnosen och funktionsnedsättningen.

Ställning till detta tas av utredande läkare och är mycket viktigt information för att försäkringskassan ska kunna bedöma om en patient har rätt till sjukpenning/sjukersättning.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in