Termin 7    PU    Fråga 1251

Vad ingår i våning 3 i arbetsförmågehuset?

Arbetsförmågehuset är en modell som försöker förklara de faktorer som tillsammans bestämmer en människas förmåga till arbete. I våning 3 ingår arbetstagarens inställning, attityd och motivation till arbete. En arbetstagare som t.ex. inte alls har någon motivation att arbeta, som tvingas att arbeta, kommer inte ha samma arbetsförmåga som en som arbetar av egen fri vilja.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in