Termin 6    CREN    Fråga 1407

Vad finns i läkemedlet Imdur?

Imdur är en långverkande nitrat och innehåller den aktiva substansen isosorbidmononitrat. Indikationen är angina pectoris. Imdur tas i tablettform.

Nitrater har en kärldilaterande effekt både hos artärer och vener. Den venösa dilatationen leder till minskat venöst återflöde till hjärtat och minskad arbetsbörda medan den arteriella dilatationen leder till förbättrad perfusion av myokardiet och således till bättre syrgastransport till myokardcellerna. Detta leder till minskad kardiell ischemi.

Nitraters effekt i glatta muskelceller

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in