Termin 6    CREN    Fråga 1262

Vid EKG-granskning av en pågående eller genomgången infarkt kan man bl.a. utläsa att en infarkt är inferior. Vilken avledning är inte en inferior avledning?

De inferiora avledningarna är II, III och aVF, som alla pekar mer eller mindre neråt (se bild). Så när man pratar om en inferior infarkt så ses EKG-förändringar, t.ex. ST-sänkningar, i dessa avledningar. På ett svensk EKG är de inferiora (II, avF, III) grupperade ihop till vänster, under de tre laterala (aVL, I, -aVR).

EKG-avledningar

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in