Termin 6    CREN    Fråga 1233

Vilken glomerulonefrit orsakar störst andel av alla nefrotiska syndrom hos vuxna?

Membranös glomerulonefrit är en icke-proliferativ, epitalial, glomerulonefrit som vanligen drabbar vuxna i åldern 30-50 år. Orsakar oftast nefrotiskt syndrom, ibland endast isolerad proteinuri.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in