Termin 6    CREN    Fråga 1232

Individer med autosomalt dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) har ökad risk för... ?

Risken för intrakraniella blödningar är förhöjd hos individer med ADPKD då dessa individer har större risk att utveckla intrakraniella kärlaneurysm.

Dessa individer löper även ökad risk att utveckla levercystor, pankreascystor, klaffel, bukväggsbråck och divertikulos.

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in