K6    CREN    Fråga 1229

Smånodulära förändringar på lungröntgen, bilaterala hiluslymfom, hosta och hyperkalcemi stämmer överens med... ?

Pulmonell sarkoidos kan ligga bakom alla dessa fynd/symptom och är trolig orsak i detta fallet.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 136 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 136 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in