Termin 6    CREN    Fråga 1223

Vad av följande är INTE ett exempel på en mekanisk komplikation till en akut hjärtinfarkt?

De vanligaste mekaniska komplikationerna till en akut hjärtinfarkt är papillarmuskelruptur med följande mitralisinsufficiens, ventrikelseptumdefekt och hjärttamponad.
Doctus arteriosus är en normal, fetal, artär som förbinder aorta och truncus pulmonalis för att den fetala cirkulationen ska fungera, och är inte en mekanisk komplikation till akut hjärtinfarkt.

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in