Termin 6    CREN    Fråga 1216

Hur fungerar Resonium?

Resonium binder kalium i tarmen och minskar därmed upptaget av kalium. Kaliumnivåerna i plasma sjunker. Ges oralt eller rektalt. Något snabbare effekt om det ges rektalt. Effekt efter ca 12-16 h. Det finns andra kaliumbindande läkemedel som ger effekt redan efter 6 timmar. Dessa utövar sin effekt mer proximalt i GI-kanalen, i tunntarmen, istället för i tjocktarmen där Resonium utövar sin effekt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in