Termin 6    CREN    Fråga 1215

Vad är det första du gör med en patient med serumkalium på 7,2 och EKG-förändringar?

Till en patient med hyperkalemi och EKG-förändringar ska du i första hand ge kalcium i.v., vilket verkar membranstabiliserande på kardiomyocyterna och minskar risken för maligna arytmier.

Efter detta startar man behandling med insulin + glukos i.v., vilket snabbt sänker serumkalium.

Resonium, loop-diuretika och dialys är även dessa kaliumsänkande behandlingar, här övervägs om behandling är indicerad i gällande patientfall.

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in