Termin 6    PU    Fråga 1194

En patient kräver att få ett läkemedel utskrivet. Vad säger Hälso-och sjukvårdslagen angående krav från patienten på behandling?

Man är inte skyldig att förskriva några läkemedel på patientens begäran om det inte finns medicinsk grund för det.

0%
0 av 185 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 185 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in