Termin 6    CREN    Fråga 1154

Vilka tre principer grundar sig peritonealdialys på?

Principen om diffusion är bärande inom peritonealdialys (PD). Utöver detta används konvektion (utbyte genom vätskeflöde) samt ultrafiltration (vattenflöde som drivs genom konc.skillnad av ett osmotiskt, icke-diffunderbart ämne).

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in