Termin 6    CREN    Fråga 1143

Vilket prov är rekommenderat förstaprov vid anemi som misstänks bero på B12- eller folatbrist hos en i övrigt frisk ung patient?

Homocystein är rekommenderat som förstaprov vid anemi som misstänks bero på B12- eller folatbrist (ofta makrocytär anemi). Detta gäller om patienten är under 50 år och inte har nedsatt njurfunktion, övriga patienter kan man ta kobalamin och folat direkt.

Brist på vitamin B12 och vitamin B9 (folat) gör att homocysteinvärdet stiger.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in