Termin 6    ERL    Fråga 1142

Om en patients blodprov pekar på hypercalcemi, utan klar orsak, vilket ytterligare blodprov kan hjälpa dig att komma vidare i utredningen?

P-PTH tas vilket ger följande ledtrådar beroende på nivå:
* Primär hyperparatyreoidism (högt PTH)
* Malignitet (lågt PTH)
* Sarkoidos (lågt PTH)
* Njurskada med tertiär hyperparatyreoidism (mycket högt PTH)
* D-vitamin intoxikation (lågt PTH),
* Litiumbehandling som orsakat hyperplasi av paratyreoidea (högt PTH)
* Familjär Hypocalciurisk Hyperkalcemi (i regel normalt PTH, låg utsöndring av calcium i urinen)

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in