Termin 6    PU    Fråga 1139

Vad innebär brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede?

Enligt Socialstyrelsens termbank innebär begreppet ”brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede” att vårdens mål övergår från att vara livsförlängande till att vara symtomlindrande. Vården fokuseras då på att ge bästa lindring och stöd för patienten, god omvårdnad, stöd till närstående, och inte längre på att rädda och förlänga liv.

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in