Termin 6    CREN    Fråga 1132

Vilken undersökning och vilket blodprov är absolut centrala vid utredning av misstänkt hjärtinfarkt?

EKG och troponin T utgör tillsammans de absolut viktigaste verktygen vid utredning av hjärtinfarkt. EKG:t bör minst vara ett 12-avlednings-EKG och man bör mäta högsensitivt troponin T.

0%
0 av 193 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 193 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in