Termin 6    ERL    Fråga 1126

Vilka statusfynd, utöver hypertoni, förväntar du dig att finna hos en individ med hyperkortisolism?

Hypertoni, ökad central fetma, striae, blåmärken, atrofierade extremiteter, månansikte, "buffalo hump" är vanliga fynd vid hyperkortisolism/Cushings syndrom. Framträdande "supraorbital ridge" är det inte, är istället vanligt vid akromegali.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in