Termin 6    CREN    Fråga 1116

En dynamisk spirometri visar ett FEV1/FVC (FEV1%)-värde på 65% efter inhalation av kortverkande bronkvidgare. Vilken diagnos är mest trolig?

KOL-diagnos sätts då FEV1/FVC (FEV1%)-kvoten efter inhalation av kortverkande bronkvidgare är under 70%. Det är dock viktigt att komma ihåg att en sjukdom inte endast är en kvot mellan två parametrar. Det är viktigt att ta hänsyn till hela individen för att kunna behandla sjukdomen på ett optimalt sätt.

Astmatiker kan ha en FEV1% på under 70% efter inhalation av kortverkande bronkvidgare om sjukdomen länge varit obehandlad. I dessa fall har lungparenkymet genomgått remodellering och obstruktiviteten har blivit irreversibel. Dock inte vanligt.

Även sarkoidospatienter kan ha obstruktiva kurvor, dock är incidensen för sarkoidos mycket lägre än incidensen för KOL.

Patienter med IPF har i regel en restriktiv spirometri med FEV1% i normalområdet eller över normalområdet.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in