Termin 5    VF    Fråga 904

Vad betyder incidens?

Incidens används inom epidemiologin för att ange antalet event (insjuknanden) i en viss population (ex. svenska folket) under en avgränsad tid (ex. 1 år). Anges ofta som antal fall per 100 000 personer och år.

Ex. är incidensen för MS cirka 10/100 000 personer och år.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in