Termin 5    VF    Fråga 900

Om man vill jämföra FVC (normalfördelat) mellan Afro-­amerikanska och kaukasiska kvinnor, vilken statistisk metod används då för att få fram ett p-­värde?

Om variablerna inte hade varit normalfördelade hade Mann-Whitney U-testet använts.
Om variablerna hade varit 3 eller fler och normalfördelade hade ANOVA använts.
Om variablerna hade varit 3 eller fler och icke-normalfördelade hade Kruskal Wallis test använts.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in