Termin 5    VF    Fråga 898

Vad är en effektmodifierare?

Det är mycket viktigt att känna till skillnaden mellan en effektmodifierare och en confoundingfaktor. Confoundningfaktorn beskrivs som "en extern faktor som påverkar nivån på den studerade associationen mellan exponering och utfall, ojämnt fördelad i en population".
Skillnaden mellan en confoundingfaktor och en effektmodifierare är således att effektmodifieraren är jämnt fördelad inom en population, medan confoundingfaktorn är skevt fördelad, ett samband finns mellan undersökt exponering och denna externa faktor. En confoundingfaktor ska ha en egeneffekt, medan en effektmodifierare KAN ha en egeneffekt, utan att nödvändigtvis behöva ha det.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in