Termin 5    VF    Fråga 892

I vilken av följande situationer vill man använda prediktiva värden (PPV och/eller NPV) istället för specificitet och sensitivitet för att avgöra ett tests användbarhet?

Ett test kan ha god specificitet och sensitivitet, men om prevalensen är mycket låg eller mycket hög blir PPV respektive NPV förhållandevis låga. I dessa fall säger PPV eller NPV mycket mer om testets egentliga användbarhet än specificiteten och sensitiviteten.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in