Termin 5    VF    Fråga 891

Vad innebär det att ett test har hög specificitet?

Specificitet är ett mått på andelen friska som identifieras med ett test. Dvs:
Antal sant negativa / (Antal sant negativa + antal falskt positiva)

Så om ett test har hög specificitet så lyckades det friskförklara en hög andel.

Exempel:
100 friska tar ett test. 90 får sant negativt och 10 får falskt positivt.
90/(90+10) = 90/100 = 0,9 = 90%
Specificiteten är 90%.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in