Termin 5    VF    Fråga 891

Vad innebär det att ett test har hög specificitet?

Specificitet är ett mått på andelen friska som identifieras med ett test. Dvs:
Antal sant negativa / (Antal sant negativa + antal falskt positiva)

Så om ett test har hög specificitet så lyckades det friskförklara en hög andel.

Exempel:
100 friska tar ett test. 90 får sant negativt och 10 får falskt positivt.
90/(90+10) = 90/100 = 0,9 = 90%
Specificiteten är 90%.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in