Termin 5    VF    Fråga 890

Vad stämmer gällande en retrospektiv respektive prospektiv kohortstudie?

En kohortstudie kan vara antingen retrospektiv, där man tittar bakåt i tiden genom, eller prospektiv där man följer en grupp framåt i tiden. Den senare har ett högre evidensvärde då man har mindre kontroll över studien när den är retrospektiv.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in